Το Αδίδακτο Κείμενο Των Αρχαίων Ελληνικών Για ΤΗ Β' Και Γ΄ Τάξη Του Ενιαίου Λυκείου (Ζήτη)

Κωδικός: 9789604315437
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
18.02€ 16.22€

Το βιβλίο αυτό επεξεργάζεται 30 επιλεγμένα κείμενα αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων της αττικής διαλέκτου, σύμφωνα με το νέο σύστημα διδασκαλίας και αξιολόγησης. Τα κείμενα πλαισιώνονται από ερωτήσεις ανοιχτές (ελεύθερης ανάπτυξης), σύντομης απάντησης, αντικειμενικού τύπου (της μορφής σωστό - λάθος, πολλαπλής επιλογής, σύζευξης) και συνδυαστικές. Το κάθε κείμενο συνοδεύεται από ερμηνευτικές σημειώσεις (σημασία λέξεων, σύνταξη των κυριότερων ρημάτων, σύνθετα και συνώνυμα). Ακολουθεί πλήρης συντακτική ανάλυση του κειμένου, μετάφραση, γραμματικές και συντακτικές ασκήσεις με τις απαντήσεις τους.
Κάθε ενότητα περιλαμβάνει θεωρία γραμματικής και συντακτικού που αντιστοιχεί στο αρχαίο κείμενο. Στόχος μας είναι μέσα στις 30 ενότητες, εκτός από τη μεταφραστική εξάσκηση, να εμπεδωθεί η ύλη της γραμματικής και του συντακτικού.
Στο τέλος παρατίθεται πίνακας παραγώγων των σημαντικότερων ρημάτων της αττικής διαλέκτου.
Το βιβλίο απευθύνεται στους μαθητές της Β' και Γ' τάξης του ενιαίου Λυκείου, ώστε να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του νέου συστήματος διδασκαλίας και αξιολόγησης.