Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης Αναλφαβητισμού (08-09-2016)