Μεταπολίτευση 1974-1975 50 Ερωτήματα Και Απαντήσεις

Κωδικός: 9789601676067
Συγγραφέας: Άγγελος Μ. Συρίγος
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
15.50€ 13.95€

Το 1974 καταρρέει στην Ελλάδα η επταετής χούντα, υπό το βάρος της κυπριακής τραγωδίας που προκάλεσε η τουρκική εισβολή στο νησί µετά το πραξικόπηµα εις βάρος του Μακαρίου. Οι µήνες που ακολούθησαν (Ιούλιος 1974-Ιούνιος 1975) αποτελούν την περίοδο της Μεταπολίτευσης, δηλαδή της αποκατάστασης της δηµοκρατίας, η οποία έγινε σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα ώστε να αποκληθεί διεθνώς «ελληνικό θαύµα». Τότε τέθηκαν οι βάσεις για την πιο ώριµη περίοδο του ελληνικού κοινοβουλευτικού καθεστώτος αλλά και για την πλέον ευηµερούσα περίοδο του νέου ελληνικού κράτους. Στο βιβλίο αυτό, µέσα από 50 ερωτήσεις και απαντήσεις, εξετάζονται τα σηµαντικότερα θέµατα που συνδέονται µε την περίοδο αυτή: Πώς φτάσαµε στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο; Πώς κατέρρευσε η δικτατορία; Τι δυνατότητες είχε η Ελλάδα να αντιµετωπίσει την τουρκική εισβολή; Ποιοι ήταν οι κίνδυνοι των πρώτων ηµερών; Ποιοι ήταν οι στόχοι του Καραµανλή και του επιτελείου του; Πώς αποκαταστάθηκε ο πολιτικός έλεγχος στον στρατό και στους κρατικούς µηχανισµούς; Πώς αντιµετωπίστηκε η «κρίση των θεσµών» της περιόδου 1915-1974; Τι έγινε µε τον θεσµό της βασιλείας; Τι προβλήµατα δηµιουργήθηκαν µε την Τουρκία την περίοδο 1974-75; Πώς η αποκατάσταση της δηµοκρατίας έγινε µε τόσο ραγδαίους ρυθµούς σε τόσο µικρό χρονικό διάστηµα; Ποιοι ήταν οι στόχοι του Συντάγµατος του 1975; Τι έγινε µε την τιµωρία των χουντικών; Τι σηµατοδοτεί η Μεταπολίτευση του 1974-75 για τη σύγχρονη ελληνική ιστορία;