Μεγάλη Κλήρωση Pilot Frixion

Δευτέρα 10 Φεβρουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΗ:

Νικητής του διαγωνισμού μας αναδείχθε ο κύριος Κ.Λέκκας από την Καρδίτσα.

Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη που δείχνετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα και υποσχόμαστε να συνεχίσουμε την προσπάθεια μας για συνεχή βελτίωση της εξυπηρέτησης σας!


Τα Βιβλιοχαρτοπωλεία Βαφειάδης και η Pilot, με αφορμή τα 2 χρόνια λειτουργίας του e-Vafeiadis.gr xαρίζουν σε 1 τυχερό φίλο της σελίδας μια συλλεκτική κασετίνα Pilot Frixion αξίας 120,00€!

Η κασετίνα περιλαμβάνει γνωστά αλλά και συλλεκτικά κομμάτια της σειράς Frixion, αρκετά από τα οποία δεν έχουν κυκλοφορήσει καθόλου στην Ευρώπη.

Μέρος στην κλήρωση παίρνουν αυτόματα όλοι οι πελάτες (κάτοικοι Ελλάδος) του e-Vafeiadis.gr που έχουν πραγματοποιήσει και παραλάβει ηλεκτρονική παραγγελία μεγαλύτερη των 20€ για όλο τον μήνα Φεβρουάριο.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 04/03/2020 και ο κάθε συμμετέχοντας μπορεί να έχει περισσότερα από 1 δελτία συμμετοχής, ανάλογα με το πόσες παραγγελίες άνω των 20€ έχει πραγματοποιήσει στο διάστημα 01-29/02/2020.

Η αποστολή του δώρου θα γίνει δωρεάν με courier στην διεύθυνση του νικητή, κατόπιν επικοινωνίας μαζί του.

contest

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος (μόνο φυσικά πρόσωπα) εφόσον συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία του Δελτίου Συμμετοχής που βρίσκεται στo κατάστημα Βαφειάδης στην Κομοτηνή, όπως και στο e-shop της Εταιρείας με τα πλήρη και πραγματικά τους στοιχεία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ, καθώς και τα τέκνα τους.
 3. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό απαιτείται αγορά αξίας τουλάχιστον 20€ από το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Vafeiadis.gr κατά το διάστημα 01-29/02/2020. Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν περισσότερα από 1 δελτία συμμετοχής, ανάλογα με το πόσες παραγγελίες άνω των 20€ έχουν πραγματοποιήσει στο σχετικό διάστημα του διαγωνισμού20. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020 και μέχρι τις 23.59 της ίδιας ως άνω ημέρας. Συμμετοχές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.
 4. Ο νικητής που θα κληρωθεί είναι 1 (ένας) και θα κερδίσει την συλλεκτική κασετίνα Pilot Frixion αξίας 120,00€. Δηλώνεται ρητά ότι το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.
 5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ, στην Κομοτηνή του Ν. Ροδόπης, οδός Βενιζέλου, αρ. 36, στις 04 Μαρτίου και ώρα 15:00 μ.μ..
 6. Ο τυχερός νικητής θα ενημερωθεί μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία που έχει δηλώσει κατά την τελευταία του παραγγελία και το ονόμα του θα ανακοινωθεί και στο site της εταιρείας (www.e-vafeiadis.gr). Σε περίπτωση που ο νικητής δεν ανταποκριθεί στην επικοινωνία, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός.
 7. Το δώρο θα αποσταλλεί στο νικητή του Διαγωνισμού μέσω courier με δαπάνη της διοργανώτριας εταιρείας στη διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την τελευταία του παραγγελία. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του προγραμματισμένου Δώρου στο νικητή, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειομένης κάθε άλλης ευθύνης της.
 8. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www.e-vafeiadis.gr).
 9. Η διοργανώτρια εταιρεία Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων ή/και τα δώρα, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή και της κλήρωσης και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.
 10. α. Ο συμμετέχων ενημερώνεται ότι η συμμετοχή στις κληρώσεις συνεπάγεται τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία, κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (εφεξής «Κανονισμός») από την Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων από την ίδια των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ως άνω Κανονισμού και του εφαρμοστικού Νόμου αυτού Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της συναλλακτικής σχέσης που δημιουργείται με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό, δηλαδή για τον σκοπό της κλήρωσης, της επαλήθευσης των στοιχειών του νικητή, της επικοινωνίας και ενημέρωσής του και της αποστολής του Δώρου. Τα δεδομένα αυτά, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Μετά την αποστολή του Δώρου και την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν εκτός και εάν ο Συμμετέχων έχει δηλώσει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων που παράσχει και για άλλους σκοπούς όπως αυτοί προσδιορίζονται κατωτέρω υπό 10.β. ή είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή την φορητόττητά τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της εναντίωσής του στην τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας από τη Διοργανώτρια Εταιρία με τους παρακάτω τρόπους:

  - Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση
  Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ
  Βενιζέλου 36,
  Κομοτηνή, Τ.Κ. 69132
  - Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση

  info@e-vafeiadis.gr

  γ. Η Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της www.e-vafeiadis.gr