ΕΚΠΤΩΣΗ -20%

Θεωρία Και Ασκήσεις Συντακτικού Γ΄ Λυκείου

Κωδικός: 9789604316205
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
12.72€ 10.18€

Tα αρχαία ελληνικά, ως βασικό μάθημα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, προϋποθέτουν αφενός μεν επαρκή γνώση της γραμματικής και του συντακτικού και αφετέρου ικανό χρόνο διδασκαλίας, ώστε να εξοικειωθεί ο μαθητής με τον αρχαίο ελληνικό λόγο και να κατανοήσει τις βασικές αρχές λειτουργίας του. Για την άρση του προβλήματος αναντιστοιχίας μεταξύ διδακτικού υλικού και χρόνου διδασκαλίας, προχωρήσαμε στη συγγραφή αυτού του βοηθήματος για το συντακτικό, όχι όμως με τη συνηθισμένη παράθεση γνώσεων, αλλά και με τη χρήση πρακτικών κανόνων που απορρέουν από τη διδακτική μας πείρα. Η δομή του βιβλίου είναι προσαρμοσμένη στις ανάγκες της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, αλλά δεν αναιρεί τη χρησιμότητα του σχολικού συντακτικού ούτε και των άλλων συντακτικών. Καλύπτει όλη τη θεωρία του συντακτικού, στην οποία αντιστοιχούν ασκήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου.