Έκπτωση -20%

Θέματα Νεοελληνικής Ιστορίας Γ' Λυκείου

Κωδικός: 9786185302054
Κατηγορία: Ιστορία
Συγγραφέας: Θωμάς Χριστιάς
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
24.00€ 19.20€

Για πρώτη φορά μαθητές σκιτσογραφούν το σχολικό τους βιβλίο και προτείνουν τρόπους για την κατανόηση της σχολικής ύλης.

Η εκπαιδευτική εμπειρία του κ. Χριστιά τους καθοδηγεί με μια πρωτότυπη μεθοδολογία στηριγμένη στη θεατρικότητα του λόγου, την αυστηρή επιστημονική διατύπωση και την εκπαιδευτική μεθοδολογία για υψηλές επιδόσεις στο μάθημα της Ιστορίας

Πρωτότυπη μεθοδολογία για τη συγγραφή των πηγών /κατανόησης της ύλης / αντιμετώπιση της στείρας απομνημόνευσης.

Ακριβής καθοδήγηση στη συγγραφή απάντησης στις πηγές/παραθέματα, για πρώτη φορά στα φροντιστηριακά βιβλία

Πλήθος διαγωνισμάτων/ πλήθος πηγών για εξάσκηση / λεξικό όρων

Όλη αυτή η προσπάθειά μας έχει ως απώτερο στόχο να σας παρουσιάσει πως θα θέλαμε να είναι, όχι ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο βοήθημα, αλλά τα ίδια τα σχολικά βιβλία

Κάθε ένα από τα πέντε συνολικά κεφάλαια αυτού του βοηθήματος περιλαμβάνει τις εξής υπό ενότητες:
1. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ: Παρουσιάζεται το γενικό πλαίσιο όλου του κεφαλαίου και μετά
κάθε μαθήματος χωριστά.
Πιο συγκεκριμένα, δίνεται το χρονικό πλαίσιο (γιατί η μη γραμμική παρουσίαση των ενο-
τήτων μπερδεύει τους μαθητές) και το γενικό νόημα όλου του κεφαλαίου, αλλά και κάθε
μαθήματος.
2. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Φροντιστηριακού τύπου σημειώσεις, στις οποίες, ωστόσο, εί-
ναι μαρκαρισμένοι με κίτρινο χρώμα όλοι οι ορισμοί. Επίσης, αριθμούνται τα αίτια και όπου υπάρχουν συνέπειες δίνεται η σχέση αιτίου αποτελέσματος με το αντίστοιχο βελάκι. Στόχος είναι να μη γίνεται απλή παράθεση πληροφοριών (όπως σε άλλα βοηθήματα), αλλά με τον αντίστοιχο πλαγιότιτλο/ παράγραφο, να παρουσιάζεται η νοηματική σύνδεση μεταξύ τους.
3. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΛΟΓΩΝ ( mathiticius): Χρήσιμες, είτε για μια πρώτη ευχάριστη ανάγνωση ( 5’ ) πριν μάθουμε το μάθημα, είτε για να ανατρέχουμε σ’ αυτές, αν μας δυσκολεύει μια ενότητα. Στην ουσία, πρόκειται για ένα «δάσκαλο» που απλοποιεί τις έννοιες, για να τις μάθουμε πιο μετά «απέξω».
4. ΠΗΓΕΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ: Ανάλυση όλων των πηγών του βιβλίου/ ενότητα. Μαρκάρονται και αριθμούνται τα σημαντικά ανά πηγή και εμφανίζεται στην απάντησή μας ποιο κομμάτι αντιστοιχεί στο υλικό της πηγής και ποιο στο υλικό του βιβλίου (κλασική απορία των μαθητών).
Τέλος, το υλικό της πηγής συνοδεύεται από μια πιθανή ερώτηση.
5. ΜΙΑ ΠΗΓΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΑΘΗΜΑ: Αρχικά αποσαφηνίζουμε την ερώτηση, απλοποιώντας τα ζητούμενα. Μαρκάρονται και αριθμούνται τα σημαντικά ανά πηγή και εμφανίζεται στην απάντησή μας ποιο κομμάτι αντιστοιχεί στο υλικό της πηγής και ποιο στο υλικό του βιβλίου. Επίσης, παρουσιάζονται σχεδιαγραμματικά και οι πληροφορίες του βιβλίου.
6. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ: κατά το τυπικό των πανελλαδικών δίνεται ένα διαγώνισμα με τις λύσεις του.
Όλη αυτή η προσπάθειά μας έχει ως απώτερο στόχο να σας παρουσιάσει πως θα θέλαμε να είναι, όχι ένα ολοκληρωμένο σύγχρονο βοήθημα, αλλά τα ίδια τα σχολικά βιβλία.

Σχετικά Προϊόντα