Έκπτωση -5%

Σύνταγμα (Τσέπης)

Κωδικός: 9789606229299
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: Μη Διαθέσιμο
10.00€ 9.50€

Στην παρούσα Συλλογή, εκτός από τις διατάξεις του ισχύοντος Συντάγματος και το Κοινοβουλευτικό Μέρος του Κανονισμού της Βουλής που ρυθμίζει την οργάνωση και τη λειτουργία της, παρατίθεται το πλήρες κείμενο της ΕΣΔΑ και των πρόσθετων πρωτοκόλλων της, ενώ έχει προστεθεί και το 16ο πρόσθετο πρωτόκολλο, το οποίο κυρώθηκε με τον Ν 4596/2019. Επιπλέον, στο έργο εμπεριέχονται οι διατάξεις του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και οι διατάξεις του Διεθνούς Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (κυρώθηκε με τον Ν 2462/1997) που υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών.

Το έργο ανήκει στη Σειρά Κωδίκων Τσέπης Lex Colorata, η οποία είναι εμπνευσμένη από έργα μεγάλων ζωγράφων. Οι κώδικες αυτοί, σε μικρό σχήμα τσέπης, είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

| Κανονισμός της Βουλής
| Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ
| Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Πρόσθετα Πρωτόκολλα
| Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα