Έκπτωση -10%

La Route Vers La Langue Française - Vocabulaire Et Exercices Niveau B1

Κωδικός: 9789601682235
Κατηγορία: B1/B2
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
16.60€ 14.92€

On continue notre voyage a la langue francaise. Le livre La route vers la langue francaise, vocabulaire et exercices – Niveau B1 s’ adresse a tous les eleves qui s’avancent dans l’ apprentissage du francais. Il contient le vocabulaire lie au Niveau B1 et plus particulierement:

- 15 thematiques

- tableaux de mots francais traduits en grec

- tableaux d’expressions francaises traduites en grec

- exercices a la fin de chaque thematique

- tableaux de conjugaison des verbes

- corriges

Συνεχίζουµε το ταξίδι µας στη γαλλική γλώσσα. Το βιβλίο La route vers la langue francaise, vocabulaire et exercices – Niveau B1 απευθύνεται σε όλους τους µαθητές που προχωρούν στην εκµάθηση των γαλλικών. Περιέχει το λεξιλόγιο του Επιπέδου B1 και πιο συγκεκριµένα:

- 15 θεµατικές ενότητες

- πίνακες µε γαλλικές λέξεις µεταφρασµένες στα ελληνικά

- πίνακες µε γαλλικές εκφράσεις µεταφρασµένες στα ελληνικά

- ασκήσεις στο τέλος κάθε θεµατικής ενότητας

- πίνακες µε την κλίση ρηµάτων

- λύσεις ασκήσεων.