Έκπτωση -15%

La Route Vers La Langue Française - Vocabulaire Et Exercices Niveau A2

Κωδικός: 9789601674476
Κατηγορία: A1/A2
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
10.90€ 9.27€

On continue notre voyage a la langue francaise. Le livre « La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A2 » s’adresse a tous les eleves qui s’avancent dans l’apprentissage du francais. Il contient le vocabulaire lie au Niveau A2 et plus particulierement :

-15 thematiques differentes accompagnees de dessins

-tableaux incluant des mots francais traduits en grec

-tableaux incluant des expressions francaises traduites en grec

-exercices a la fin de chaque thematique

-corriges

Συνεχίζουμε το ταξίδι μας στη γαλλική γλώσσα. Το βιβλίο « La route vers la langue francaise, vocabulaire & exercices, Niveau A2 » απευθύνεται σε όλους τους μαθητές που προχωρούν στην εκμάθηση των γαλλικών. Περιέχει το λεξιλόγιο του Επιπέδου Α2 και πιο συγκεκριμένα:

-15 διαφορετικές θεματικές λεξιλογίου που συνοδεύονται από σχέδια

-πίνακες που συμπεριλαμβάνουν γαλλικές λέξεις μεταφρασμένες στα ελληνικά

-πίνακες που συμπεριλαμβάνουν γαλλικές εκφράσεις μεταφρασμένες στα ελληνικά

-ασκήσεις στο τέλος της κάθε θεματικής

-λύσεις ασκήσεων