Έκπτωση -17%

Ρουμανοελληνικό - Ελληνορουμανικό Λεξικό Pocket

Κωδικός: 9789603960447
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
19.08€ 15.83€

Το λεξικό αυτό έγινε για να καλύψει μια σοβαρή ανάγκη της ζήτησης από Έλληνες και Ρουμάνους της Ρουμάνικης και Ελληνικής γλώσσας αντίστοιχα. Είναι γραμμένο στη δημοτική, με μονοτονικό σύστημα. Οδηγίες για την ευκολότερη χρήση του λεξικού.
1. Το λήμμα γράφεται με έντονους χαρακτήρες. Το ίδιο ισχύει για τα παράγωγα και τις εκφράσεις που παρατίθενται.
2. Το λήμμα αντικαθίσταται από το σύμβολο ~, όπου υπάρχουν παραδείγματα ή εκφράσεις, για λόγους οικονομίας χώρου.
3. Η προφορά περικλείεται από αγκύλες και έχει αποδοθεί με ελληνικούς χαρακτήρες στο Ρουμανο-ελληνικό και με λατινικούς στο Ελληνο-ρουμανικό μέρος, ώστε το λεξικό να είναι πιο εύχρηστο.
4. Για κάθε λήμμα του Ελληνο-ρουμάνικου λεξικού υπάρχει γραμματικός χαρακτηρισμός εν συντομία (π.χ. ουσ.)
5. Στα ουσιαστικά που παραμένουν τα ίδια στο αρσενικό και το θηλυκό, δεν αναγράφεται γένος.
6. Επειδή πολλές λέξεις που στην Ελληνική γλώσσα είναι επίθετα, στη Ρουμάνικη χρησιμοποιούνται σαν ουσιαστικά και το αντίθετο και για να αποφευχθεί η σύγχυση του χρήστη, στο Ρουμανο-ελληνικό λεξικό υπάρχει ο χαρακτηρισμός επ. (επίθετο), όπου αυτό είναι απαραίτητο. Αυτό σημαίνει ότι η λέξη χρησιμοποιείται μόνο σαν επίθετο.
7. Όπου απαιτείται έχουν χρησιμοποιηθεί επεξηγηματικοί όροι (π.χ. ιατρ.)
8. Στην Ελληνική γλώσσα υπάρχουν κάποια ρήματα που με την προσθήκη μιας πρόθεσης αλλάζουν σημασία. Για αποφυγή επαναλήψεων το πρόθεμα μπαίνει σε παρένθεση. Π.χ. γράφω και αναγράφω είναι δύο διαφορετικά ρήματα, που θα τα βρείτε (ανά) γράφω στην ερμηνεία. Πιθανές προθέσεις που θα βρείτε είναι: ανά, εξ, παρά, κατά κτλ. (ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ)