-5%

Πτωχευτικό Δίκαιο & Δίκαιο Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων Και Φυσικών Προσώπων - 11η Έκδοση 2018

Κωδικός: 9789605688448
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
16.00€ 15.20€

Νέες αλλαγές στους ήδη πολλάκις τροποποιηθέντες αρχικούς νόμους 3588/2007 «Πτωχευτικός Κώδικας» και 3869/2010 «Ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων και άλλες διατάξεις» επέφεραν, ιδίως, οι νόμοι 4336/2015 (ΦΕΚ Α΄ 94/14.8.2015), 4346/2015 (ΦΕΚ Α΄ 152/20.11.2015), 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240/22.12.2016) και ο πλέον πρόσφατος νόμος 4549/2018 (ΦΕΚ Α΄ 105/14.6.2018) και το ΠΔ 133/2016 (ΦΕΚ Α΄ 242/29.12.2016). Και άλλες αλλαγές –σε μικρότερη έκταση– συντελέσθηκαν με τους νόμους 4472/2017, 4491/2017 και 4512/2018, αλλά και ισχύουν με βάση τον νέο Κανονισμό ΕΕ 848/2015 ή προετοιμάζονται με την εκκρεμούσα πρόταση οδηγίας ΕΕ 0359/2016. Πολλές, έτσι, παλαιότερες διατάξεις τροποποιήθηκαν και νέες εισήχθησαν για την τελεσφορότερη ρύθμιση –ενόψει της οικονομικής κρίσεως– των οφειλών επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων. Ακόμα και με περιθωριακούς –έκτακτους– νόμους, όπως το νόμο 4307/2014 και το νόμο 4469/2017. Αυτές όλες οι διατάξεις, που εισήχθησαν μέχρι και 14 Ιουνίου 2018, δημιούργησαν και την ανάγκη της νέας αυτής έκδοσης του ανά χείρας τεύχους. Ο στόχος της έκδοσης περιεκτικών, εύχρηστων, δυναμένων ευχερώς να αντικατασταθούν, οικονομικών κωδίκων της εμπορικής νομοθεσίας εξακολουθεί να είναι η βασική επιδίωξή μας.