Έκπτωση -10%
Best Seller

Πληροφορική Γ΄ Λυκείου - Β΄ Τόμος

Κωδικός: 9789607991461
Κατηγορία: Πληροφορική
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
14.99€ 13.46€
Ο τόμος Β΄ αναφέρεται στο συμπληρωματικό εκπαιδευτικό υλικό με τίτλο ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ το οποίο προστέθηκε κατά το σχολικό έτος 2019-2020 στο διδακτικό πακέτο του μαθήματος «Πληροφορική» που διδάσκεται στην ομάδα προσανατολισμού «Σπου­δών Οικονομίας & Πληροφορικής» της Γ΄ τάξης των ημερησίων Λ­υκείων, καθώς και στη Δ΄ τάξη των εσπερινών Λυκείων.
  • Εμπεριέχει όλη η θεωρία του σχολικού βιβλίου ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ σύμφωνα με την ύλη 2019-2020 δοσμένη σε μορφή ερωτήσεων-απαντήσεων.
  • Οι λύσεις των ασκήσεων βρίσκονται σε ξεχωριστό ένθετο που συνοδεύει το κύριο βιβλίο.
  • Αποτελείται από 8 κεφάλαια και έχει ορ­γανωθεί σε 14 μαθήματα με το κάθε έναν να αναφέρεται και να αναλύει εκτενέστερα ένα συγκεκριμένο αντικείμενο της εξεταστέα ύλης.
  • Υπάρχουν μεθοδολογίες χρήσιμες για την επίλυση ασκήσεων,  παραδείγματα και λυμένες ασκήσεις με κατάλληλες επεξηγήσεις.
  • Οι ασκήσεις έχουν εξειδικευθεί και ομαδοποιηθεί σε ερωτήσεις Σ/Λ,  πολλαπλής επι­λογής, συμπλήρωσης κενού, αντιστοίχισης, εμφάνισης τιμών, μετατροπής, εύρε­σης λαθών και προβλημάτων.
  • Οι ερωτήσεις και ασκήσεις προς επίλυση έχουν ιεραρχηθεί ανάλογα με το επί­πε­δο δυσκολίας, το οποίο καθορίζεται με κατάλληλη σήμανση (εύκολη-μέτρια-δύ­σκο­λη-πολύ δύσκολη).
  • Υπάρχουν ειδικά πλαίσια με επισημάνσεις και παρατηρήσεις.
  • Περιλαμβάνει θέματα πανελλαδικών εξετάσεων.
  • Υπάρχει στο τέλος ένας οδηγός επανάληψης που περιλαμβάνει:
    •  3 επανα­λη­πτικά κριτήρια αξιολόγησης και 
    •  40+1 προτεινόμενα θέματα επιπέδου πα­νελ­λαδικών εξετάσεων.

Σχετικά Προϊόντα