Banner for Espa
Νέο Προϊόν
Έκπτωση -10%

Νεοελληνική Γλώσσα Και Λογοτεχνία Β΄ Λυκειου - Τράπεζα Θεμάτων (Χατζηθωμά)

Κωδικός: 9789606900921
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
16.96€ 15.26€

Το βιβλίο Τράπεζα Θεμάτων για τη Β΄ Λυκείου – 60 Κριτήρια αξιολόγησης των εκδόσεων Χατζηθωμά αποτελεί ένα πρακτικό εγχειρίδιο διδασκαλίας και μάθησης, προσαρμοσμένο στον νέο τρόπο εξέτασης του γλωσσικού μαθήματος, σύμφωνα με την τελευταία υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 4134/09/09/2021), που προβλέπει την εξέταση των μαθητών μέσω της Τράπεζας Θεμάτων. Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζεται οργανωμένα και μεθοδικά η θεωρία, στο δεύτερο μέρος παρατίθενται 60 Κριτήρια αξιολόγησης από την Τράπεζα Θεμάτων και στο τρίτο μέρος 12 κριτήρια για επανάληψη και προετοιμασία για τη Γ΄ Λυκείου. Αναλυτικότερα:

Στο Α΄ μέρος του βιβλίου γίνεται αναλυτική αναφορά σε κάθε ένα από τα 4 θέματα στα οποία εξετάζονται οι μαθητές με διδακτικές προτάσεις και αντιπροσωπευτικά παραδείγματα.
Στο Θέμα Α παρουσιάζεται:
Α) ο τρόπος με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να προσεγγίσουν τα κείμενα και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κατανόησης (ανοιχτού ή κλειστού τύπου) ή να αποδώσουν συνοπτικά μέρος ή ιδέες/θέσεις του κειμένου. Η προσέγγιση του θέματος αυτού γίνεται μέσω αναλυτικών πινάκων διδακτικής μεθοδολογίας, που καθοδηγούν τον μαθητή στη σύνθεση μιας πλήρους απάντησης (Θέμα Α1).
Β) το σύνολο των πιθανών ερωτημάτων που αφορούν θέματα οργάνωσης της παραγράφου ή του κειμένου, σύνδεσης των νοημάτων, λειτουργίας των βασικών δομικών μερών του κειμένου, πειστικότητας του κειμένου και εντοπισμού της κοινωνικής διαδικασίας που τα χαρακτηρίζει. Δίνεται έμφαση σε ιδιαίτερες εκφωνήσεις, που ενδέχεται να προκαλέσουν την αμηχανία των μαθητών και παρατίθεται ο τρόπος απάντησής τους (Θέμα Α2).
Γ) το σύνολο των πιθανών ερωτημάτων που αφορούν θέματα της γλώσσας των κειμένων (Θέμα Α3). Στο Θέμα Β παρουσιάζεται εμβριθής Μεθοδολογία αξιοποίησης σημείων του κειμένου στην παραγωγή λόγου, καθώς έχει παρατηρηθεί η αδυναμία των μαθητών να μετασχηματίσουν δημιουργικά τις ιδέες του κειμένου (Θέμα Β). Στο Θέμα Γ παρουσιάζεται το σύνολο των πιθανών ερωτημάτων που αφορούν τη γλώσσα και την τεχνική των λογοτεχνικών κειμένων (Θέμα Γ). Στο Θέμα Δ παρουσιάζονται κατηγοριοποιημένες οι πιθανές εκφωνήσεις που αφορούν την ερμηνεία των λογοτεχνικών κειμένων, με αναλυτικούς πίνακες μεθοδολογίας
Πρόλογος
4 | Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία – Β' Λυκείου
καθοδηγούν τον μαθητή στη σύνθεση μιας ολοκληρωμένης απάντησης (Θέμα Δ).Στο Β΄ μέρος του βιβλίου παρατίθενται 60 κριτήρια αξιολόγησης από τη Τράπεζα Θεμάτων, αντλημένα από όλες τις θεματικές ενότητες, με παράλληλη αναλυτική παρουσίαση των εννοιών στις οποίες εντάσσονται.
Τα 60 Κριτήρια προσφέρονται με συμπληρωμένο το Β΄ και Γ΄ θέμα και με έξι (6) πρόσθετα ερωτήματα τύπου Α2 και Α3 για περαιτέρω εμβάθυνση των μαθητών σε θέματα κατανόησης, οργάνωσης και γλώσσας των κειμένων. Παράλληλα, σε κάθε κριτήριο δίνεται και ένα πρόσθετο Γ΄ θέμα, για να εξοικειωθούν οι μαθητές με ερωτήματα σχετικά με τη γλώσσα και την τεχνική των κειμένων. Στο Γ΄ μέρος του βιβλίου προσφέρονται 12 κριτήρια επανάληψης και προετοιμασίας των μαθητών για τη Γ΄ Λυκείου, με πλήθος πρόσθετων ερωτημάτων, προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή μετάβασή τους στην επόμενη τάξη και στο πνεύμα των πανελλαδικών εξετάσεων.
Το βιβλίο Απαντήσεων, που παρέχεται δωρεάν, αποτελεί ένα σημαντικό εγχειρίδιο διδασκαλίας και μάθησης, καθώς δίνονται σαφείς και εμπεριστατωμένες απαντήσεις σε ερωτήματα τεχνικής και ολοκληρωμένες (όχι σχεδιαγραμματικές) παραγωγές λόγου, ώστε ο μαθητής να έρχεται σε επαφή με τον τρόπο που δομούνται τα κείμενα ανάλογα με την επικοινωνιακή τους περίσταση και με τον τρόπο που αναπτύσσεται η επιχειρηματο-
λογία τους, προκειμένου να πετύχουν την πρόθεση των συντακτών τους που είναι η πειθώ. Κλείνοντας, οι εκδόσεις Χατζηθωμά με το παρόν βιβλίο αποδεικνύουν για άλλη μια φορά ότι στέκονται στο πλευρό του εκπαιδευτικού και του μαθητή, παρέχοντας πλούσιο και ποιοτικό υλικό, μεθοδικά παρουσιασμένο, ώστε να είναι εύκολα αφομοιώσιμο. Αδιαπραγμάτευτος στόχος μας ‒πέρα από την επιτυχή ανταπόκριση των μαθητών σε κάθε επίσημη εξέταση‒ είναι η τριβή του μαθητή με τα κείμενα, που κείνται φέροντας τον ανεξάντλητο θησαυρό τους.

Σχετικά Προϊόντα