Έκπτωση -5%

Ναρκωτικά (Τσέπης)

Κωδικός: 9789605625580
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
9.00€ 8.55€

Η παρούσα 3η έκδοση του έργου «Ναρκωτικά» παρουσιάζει το ισχύον νομικό πλαίσιο που διέπει τις παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και είναι ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 4322/2015. Μετά τις Εισαγωγικές Παρατηρήσεις του Kαθηγητή κ. Χρίστου Μυλωνόπουλου, στις οποίες με κριτικό τρόπο αναπτύσσεται το διαμορφωμένο με τον Ν 4139/2013 νομοθετικό καθεστώς, παρατίθεται ο βασικός πλέον Ν 4139/2013 «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών», ο οποίος κατήργησε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, τον προγενέστερο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ).

Στη συνέχεια παρατίθενται οι παραμένουσες σε ισχύ διατάξεις του παλαιότερου Ν 3459/2006 (άρθρα 1 παρ. 2, 58 και 61) και το ΠΔ 148/2007 «Κωδικοποίηση των διατάξεων κανονιστικών διαταγμάτων και κανονιστικών υπουργικών αποφάσεων της εθνικής νομοθεσίας για τα ναρκωτικά». Σημειώνεται ότι οι Πίνακες του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν 3459/2006 είναι ενημερωμένοι μέχρι την έκδοση του παρόντος (τελευταία τροποποίηση με ΦΕΚ Β΄ 1108/19.4.2016).

Το έργο συμπληρώνεται με την Αιτιολογική Έκθεση του Ν 4139/2013, αναλυτικά περιεχόμενα, καθώς και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Η έκδοση εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων της Νομικής Βιβλιοθήκης σε μικρό σχήμα τσέπης, οι οποίοι είναι ευέλικτοι και πρακτικοί, με εύκαμπτο εξώφυλλο για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή,  τον εφαρμοστή του δικαίου και γενικότερα τον ενασχολούμενο με υποθέσεις ναρκωτικών μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.