Έκπτωση -10%

Michigan ECCE B2 10+2 Practice Tests 2021 Format

Κωδικός: 9789963710386
Κατηγορία: Pre Lower - Lower
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
25.00€ 22.50€

Περιέχει 10 ολοκληρωμένα Practice Tests βασισμένα στις αλλαγές του 2021. Η καινοτομία του βιβλίου είναι ότι ανακυκλώνει τα γραμματικά φαινόμενα και το λεξιλόγιο με στόχο την καλύτερη εμπέδωσή τους. Μετά από κάθε Practice Test ακολουθούν επιπλέον multiple-choice ερωτήματα γραμματικής και λεξιλογίου για περαιτέρω εξάσκηση. Στο τέλος του βιβλίου περιλαμβάνονται 10 Vocabulary Reviews με επαναληπτικές λεξιλογικές ασκήσεις για κάθε Practice Test, 10 Speaking Tests και αλφαβητικά οργανωμένο Glossary. Στην αρχή του βιβλίου δίνεται περιγραφή του καινούριου format των εξετάσεων μαζί με αναλυτικές πληροφορίες για τον τρόπο βαθμολόγησης του Speaking και Writing. Το βιβλίο συνοδεύεται από Test Booklet με 2 Revision Tests, καθώς και από Companion με μετάφραση του Vocabulary και παραδείγματα.