Μεγάλη Κλήρωση Playmobil

Πέμπτη 13 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΝΙΚΗΤΩΝ:

Νικητές του διαγωνισμού μας αναδείχθηκαν, ύστεραν από κλήρωση, οι:

 • Παλέ Εύη - 9126
 • Τζιρίδου Ελλάδα - 9127
 • Αθανασίου Ιωάννα - 9128
 • Ρίζου Αμαλία - 9130

Σας ευχαριστούμε όλες και όλους για τη συμμετοχή σας! Καλές γιορτές!


Τα Βιβλιοχαρτοπωλεία Βαφειάδης και η Playmobil χαρίζουν σε 4 τυχερούς από 1 παιχνίδι Playmobil!

Συμπληρώστε το παρακάτω κουπόνι συμμετοχής, στείλτε το, μέχρι 23/12/2018, με email στο info@e-vafeiadis.gr ή με fax στο 2531023001 και πάρτε μέρος στην κλήρωση για τους κωδικούς 9126, 9127, 9128 και 9130.

Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την 24/12/2018 και μόνο ένα δελτίο συμμετοχής θα γίνεται δεκτό για κάθε συμμετέχοντα.

contest

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

 1. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων συμμετοχής.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση έχουν όλοι οι κάτοικοι Ελλάδος (μόνο φυσικά πρόσωπα) εφόσον συμπληρώσουν όλα τα υποχρεωτικά πεδία του Δελτίου Συμμετοχής που βρίσκεται στo κατάστημα Βαφειάδης στην Κομοτηνή, όπως και στο e-shop της Εταιρείας με τα πλήρη και πραγματικά τους στοιχεία. Εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στην Εταιρεία Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ, καθώς και τα τέκνα τους.
 3. Για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν το Δελτίο Συμμετοχής και να το αποστείλουν, είτε με fax στο 2531023001, είτε ηλεκτρονικά μέσω email στο info@e-vafeiadis.gr. Μια μόνο συμμετοχή για τον καθένα θα γίνεται δεκτή. Έγκυρα θεωρούνται τα Δελτία Συμμετοχής, τα οποία έχουν όλα τα στοιχεία του συμμετέχοντος. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που θα υποβληθούν μέχρι τις 23 Δεκεμβρίου 2018 και μέχρι τις 23.59 της ίδιας ως άνω ημέρας. Συμμετοχές που θα υποβληθούν εκπρόθεσμα δεν θα συμπεριληφθούν στην κλήρωση.
 4. Οι νικητές που θα κληρωθούν είναι συνολικά 4 (τέσσερις) και θα κερδίσουν κατά τυχαία σειρά τους κωδικούς Playmobil 9126, 9127, 9128 και 9130. Δηλώνεται ρητά ότι τα δώρα είναι προσωπικά και δεν ανταλλάσσονται με χρηματικό έπαθλο ή με άλλο προϊόν.
 5. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στα κεντρικά γραφεία της Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ, στην Κομοτηνή του Ν. Ροδόπης, οδός Βενιζέλου, αρ. 36, στις 24 Δεκεμβρίου και ώρα 15:00 μ.μ., ενώπιον όσων εκ των συμμετεχόντων το επιθυμούν.
 6. Οι τυχεροί νικητές θα ενημερωθούν μέσω τηλεφώνου ή/και ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στα στοιχεία που έχουν δηλώσει και τα ονόματά τους θα ανακοινωθούν και στο site της εταιρείας (www.e-vafeiadis.gr). Σε περίπτωση που ένας εκ των νικητών, αφού ειδοποιηθεί με πέντε τηλεφωνικές κλήσεις ή/και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, δεν ανταποκριθεί, τότε καλείται ο πρώτος σε σειρά αναπληρωματικός. Το ίδιο θα συμβεί όταν η διοργανώτρια εταιρεία Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ κατά την προσπάθεια επικοινωνίας της με τον συμμετέχοντα, διαπιστώσει ότι τα στοιχεία επικοινωνίας που της έχουν δοθεί είναι ανακριβή και για αυτό το λόγο δεν είναι δυνατή η επικοινωνία μαζί του.
 7. Τα δώρα θα αποστέλλονται στους νικητές του Διαγωνισμού μέσω courier με δαπάνη της διοργανώτριας εταιρείας στη διεύθυνση που έχουν δηλώσει. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων στους νικητές, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, αποκλειομένης κάθε άλλης ευθύνης της.
 8. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στο site της διοργανώτριας εταιρείας (www.e-vafeiadis.gr).
 9. Η διοργανώτρια εταιρεία Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει μονομερώς τους όρους συμμετοχής ή/και διεξαγωγής των κληρώσεων ή/και τα δώρα, ή να ματαιώσει τον Διαγωνισμό, καθώς και να ακυρώσει την κλήρωση για σπουδαίο λόγο. Η εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση αναβολής ή ματαίωσης ή ακύρωσης του Διαγωνισμού ή και της κλήρωσης και οι συμμετέχοντες ουδεμία αξίωση έχουν κατά αυτής εξ αυτού του λόγου.
 10. α. Ο συμμετέχων ενημερώνεται ότι η συμμετοχή στις κληρώσεις συνεπάγεται τη συλλογή, διατήρηση και επεξεργασία, κατά την έννοια του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 2016/679 για την «προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών» (εφεξής «Κανονισμός») από την Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ («Υπεύθυνος Επεξεργασίας») μέσω αυτοματοποιημένων ή μη αυτοματοποιημένων μέσων από την ίδια των μη ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων που δηλώνει στο κουπόνι συμμετοχής του ιδίου του Συμμετέχοντα ή και του ανηλίκου επί του οποίου ασκεί τη γονική μέριμνα, σε Αρχείο Προσωπικών Δεδομένων τηρούμενο σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ως άνω Κανονισμού και του εφαρμοστικού Νόμου αυτού Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών, είναι η εξυπηρέτηση και παρακολούθηση της συναλλακτικής σχέσης που δημιουργείται με τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό, δηλαδή για τον σκοπό της κλήρωσης, της επαλήθευσης των στοιχειών των νικητών, της επικοινωνίας και ενημέρωσής τους και της αποστολής των Δώρων. Τα δεδομένα τους αυτά, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Μετά την αποστολή των Δώρων και την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού τα στοιχεία αυτά θα καταστραφούν εκτός και εάν ο Συμμετέχων έχει δηλώσει ότι συναινεί στην επεξεργασία των δεδομένων που παράσχει και για άλλους σκοπούς όπως αυτοί προσδιορίζονται κατωτέρω υπό 10.β. ή είναι αναγκαία για την άσκηση νομικών αξιώσεων της Διοργανώτριας ή για την υπεράσπισή της έναντι τυχόν νομικών αξιώσεων των συμμετεχόντων ή τρίτων, οπότε και θα διατηρηθούν μέχρι το τέλος της περιόδου που τα προσωπικά δεδομένα δεν θα είναι πλέον αναγκαία για τον σκοπό αυτό. Ο συμμετέχων έχει δικαίωμα να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, διόρθωση ή διαγραφή στοιχείων του που τηρούνται σε Αρχείο ή τον περιορισμό της επεξεργασίας τους, ή την φορητόττητά τους ή να αντιταχθεί στην επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης και της εναντίωσής του στην τυχόν αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων και κατάρτιση προφίλ, κατά τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας από τη Διοργανώτρια Εταιρία με τους παρακάτω τρόπους:

  Με ταχυδρομείο στη διεύθυνση
  Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ
  Βενιζέλου 36,
  Κομοτηνή, Τ.Κ. 69132
  Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση

  info@e-vafeiadis.gr

  Ο συμμετέχων, εφόσον το επιλέξει στο έντυπο ή ηλεκτρονικό κουπόνι συμμετοχής, χορηγεί τη ρητή και ελεύθερη συγκατάθεσή του στην επεξεργασία, κατά την έννοια του ως άνω Κανονισμού, των δηλούμενων προσωπικών δεδομένων, για τους σκοπούς εμπορικής προώθησης (marketing), διαφήμισης και λήψης δωρεάν ενημερωτικού υλικού για προωθητικές ενέργειες, προϊόντα, προσφορές, εκδηλώσεις κλπ. από τη Διοργανώτρια Εταιρία μέσω, ενδεικτικά αναφερομένων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικών κλήσεων ή επιστολών (ηλεκτρονικών ή έντυπων), αποστολή newsletter και άλλων. Στην περίπτωση αυτή τα στοιχεία που δηλώνει παραμένουν στη βάση δεδομένων της Διοργανώτριας εταιρίας που τηρείται από τους εκτελούντες για λογαριασμό της την επεξεργασία για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη λειτουργία της σχέσης που καθιδρύεται. Τα δεδομένα του αυτά, δεν διαβιβάζονται σε τρίτους αποδέκτες ούτε σε χώρες εκτός Ε.Ε.. Καθ’ όλη τη διάρκεια της επεξεργασίας, ο συμμετέχων δικαιούνται:

  (i) να υποβάλει γραπτό ή ηλεκτρονικό αίτημα στη Διοργανώτρια Εταιρεία που θα απευθύνει στις ακόλουθες διευθύνσεις:

  Ταχυδρομική Διεύθυνση
  Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ
  Βενιζέλου 36,
  Κομοτηνή, Τ.Κ. 69132
  Με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση

  info@e-vafeiadis.gr

  για πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα του που διατηρούνται, διόρθωσή τους, διαγραφή τους, περιορισμό, αντίταξη/εναντίωση στην επεξεργασία τους, φορητότητά τους, ανάκληση της συγκατάθεσης που έχει παράσχει αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και

  (ii) να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (
  www.dpa.gr)

  γ. Η Γ.Βαφειάδης & ΣΙΑ ΟΕ δηλώνει ότι ακολουθεί την αρχή επεξεργασίας των ελάχιστων προσωπικών δεδομένων και τα άνω δεδομένα που συλλέγονται, επεξεργάζονται αποκλειστικά και μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς. Περαιτέρω, δηλώνει ότι έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τεχνικά, οργανωτικά, νομικά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία των δεδομένων αυτών Η Διοργανώτρια Εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή μεταβάλλει την πολιτική απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ως απαιτείται για να συμμορφώνεται με τις εκάστοτε εφαρμοζόμενες νομικές και κανονιστικές υποχρεώσεις με ανακοίνωση της σχετικής τροποποίησης και ενημέρωσης στην ιστοσελίδα της
  www.e-vafeiadis.gr