Τα Μαθηματικά Μου! 3ο Επίπεδο 6-8 Ετών A΄ Τεύχος (Ελληνοεκδοτική)

Κωδικός: 9789605636074
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
8.90€ 8.01€

Το βιβλίο Τα Μαθηματικά μου! – 3ο Επίπεδο (6-8 ετών) (τεύχη Α΄ και Β΄) αποτελεί μέρος σειράς εκπαιδευτικών βιβλίων διαβαθμισμένης δυσκολίας που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί σύμφωνα με τα Νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών του Ι.Ε.Π. για τα Μαθηματικά στην Προσχολική Εκπαίδευση και στο Δημοτικό.
Περιλαμβάνει περισσότερες από 200 δραστηριότητες –αυτόνομες, με εκφωνήσεις σε απλή και κατανοητή γλώσσα– που συνοδεύονται από λυμένα παραδείγματα. Οργανώνεται σε εβδομήντα τρία (73) κεφάλαια, καθένα από τα οποία υπηρετεί συγκεκριμένο μαθησιακό στόχο: αρίθμηση, ανάγνωση και γραφή αριθμών, νοερούς υπολογισμούς, κάθετες πράξεις, μετρήσεις (χρόνου, μήκους, επιφάνειας, βάρους), γεωμετρία και στατιστική (πιθανότητες).
Τα κεφάλαια κατανέμονται σε εννέα (9) επιμέρους ενότητες. Στο τέλος κάθε ενότητας παρατίθεται ένα επαναληπτικό κεφάλαιο και ένα κριτήριο αξιολόγησης.

Η οργάνωση της σειράς Τα Μαθηματικά μου! σε επίπεδα διαβαθμισμένης δυσκολίας επιτρέπει σε κάθε παιδί –με τη βοήθεια/καθοδήγηση του εκπαιδευτικού ή του γονέα– να επιλέγει το βιβλίο που ανταποκρίνεται στις εξατομικευμένες δυνατότητές του, καλλιεργώντας την αγάπη του για τα Μαθηματικά, ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή του στην επίλυση μαθηματικών προβλημάτων και δίνοντάς του κίνητρα αυτοβελτίωσης.