Έκπτωση -5%

4 Κώδικες (ΑΚ, ΚΠΟΛΔ, ΠΚ & ΚΠΔ) Συν 42

Κωδικός: 9789606228056
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Συγγραφέας: Λίλα Καρατζά
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
45.00€ 42.75€

Οι «4 Κώδικες συν 42» περιλαμβάνουν 46 βασικά νομοθετήματα που είναι ταξινομημένα σε 6 θεματικές ενότητες, Αστικό, Ποινικό, Δημόσιο, Ευρωπαϊκό, Εμπορικό και  Εργατικό Δίκαιο, και ενημερωμένα μέχρι τον Ν 4638/2019 (ΦΕΚ Α΄ 181/18.11.2019).

Η ενότητα «Αστικό Δίκαιο» πέραν του ΑΚ, του ΚΠολΔ, του Ν 3869/2010 για τα Υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα συμπληρώθηκε και με τους Ν 2308/1995 και 2664/1998 για το Κτηματολόγιο.

Στην ενότητα «Ποινικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται ο ΠΚ, ο ΚΠΔ, ο Ν 4139/2013 περί εξαρτησιογόνων ουσιών και ο Ν 3459/2006 (ΚΝΝ) για τα ναρκωτικά.

Στην ενότητα «Δημόσιο Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Σύνταγμα, το ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ, ο ΚΔΔ, ο ΚΔΔιαδ, ο Ν 1406/1983 για τις διαφορές ουσίας, ο Ν 702/1977 για τις ακυρωτικές διαφορές και διαφορές κοινωνικής ασφάλισης και ο ΚΕΔΕ.

Στην ενότητα «Ευρωπαϊκό Δίκαιο» περιλαμβάνονται η ΣΕΕ, η ΣΛΕΕ, ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ και η ΕΣΔΑ, συμπληρωμένη και με το 16ο Πρωτόκολλο.

Στην ενότητα «Εμπορικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται το Γενικό Μέρος του Εμπορικού Δικαίου, η Βιομηχανική Ιδιοκτησία (Ευρεσιτεχνία και Σήματα), το Δίκαιο του Ανταγωνισμού (Αθέμιτου & Ελεύθερου), η Προστασία του Καταναλωτή, το Δίκαιο των Εμπορικών Εταιριών και Μετασχηματισμών, το Γ.Ε.ΜΗ. (άρθρα 85-116 Ν 4635/2019) και η Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, το Δίκαιο των Αξιογράφων (Συναλλαγματική, Αξιόγραφα και Επιταγή], το Ασφαλιστικό Δίκαιο (Ιδιωτική ασφάλιση και Ασφάλιση οχημάτων), το Πτωχευτικό Δίκαιο και οι Εμπορικές Μισθώσεις.

Τέλος, στην ενότητα «Εργατικό Δίκαιο» περιλαμβάνονται 3 νομοθετήματα για την Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (Ν 2112/1920 για την Απόλυση ιδιωτικών υπαλλήλων, ΒΔ 16/18.7.1920 για την Απόλυση εργατοτεχνιτών και Ν 3198/1955 για την Απόλυση υπαλλήλων / εργατοτεχνιτών).

Παράλληλα με την έντυπη έκδοση, προσφέρεται δωρεάν πρόσβαση και επικαιροποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 4 Κώδικες συν 55 online για 6 μήνες από την ημερομηνία ενεργοποίησής της. Η εφαρμογή λειτουργεί από PC/Laptop (Windows), κινητό/tablet (Android) και Windows Smartphone. Μετά την παρέλευση των 6 μηνών, ο χρήστης έχει πρόσβαση μόνο στην αναζήτηση της εφαρμογής και όχι στο περιεχόμενό της, εφόσον, όμως, επιλέξει να έχει πρόσβαση στο διαρκώς επικαιροποιημένο περιεχόμενο της εφαρμογής, θα επιβαρυνθεί με μικρό ετήσιο κόστος επικαιροποίησης. Η ηλεκτρονική έκδοση ενημερώνεται για κάθε αλλαγή εντός ολίγων ημερών από τη δημοσίευση στο ΦΕΚ.

Οι «4 Κώδικες συν 42», είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή (4 Κώδικες συν 55 online) αποτελούν εγγύηση αξιόπιστης και διαρκούς ενημέρωσης όλων των νομοθετημάτων που περιλαμβάνει, ώστε να παραμένει πάντα το πλέον πολύτιμο βοήθημα κάθε ενδιαφερομένου.