Έκπτωση - 5%

Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο 2017

Κωδικός: 9789605685386
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
11.00€ 10.45€

Η παρούσα συλλογή βασικής νομοθεσίας ιδιωτικού διεθνούς δικαίου περιέχει ορισμένες από τις σχετικές με αυτό το επιστημονικό αντικείμενο διατάξεις. Κατ’αρχήν παρατίθενται εκείνες οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας που αφορούν στις έννομες σχέσεις με στοιχείο αλλοδαπότητας. Στη συνέχεια η συλλογή επικεντρώνεται σε εκείνους τους κανονισμούς που είναι οι σημαντικότεροι για τη νομική πράξη, μεταξύ των οποίων οι κανονισμοί Βρυξέλλες Ια, Βρυξέλλες ΙΙα, Ρώμη Ι και Ρώμη ΙΙ. Δύο από τα δέκα ομοθετήματα της συλλογής αναφέρονται στη διαιτησία. Τέλος η έκδοση συμπληρώνεται με αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

Σχετικά Προϊόντα