Γενικό Μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός (Τσέπης)

Κωδικός: 9786180800159
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Συγγραφέας: Λία Αθανασίου
Διαθεσιμότητα: 1 έως 4 ημέρες
11.99€

 

Η 12η έκδοση του κώδικα τσέπης «Γενικό μέρος - Βιομηχανική Ιδιοκτησία - Πνευματική Ιδιοκτησία - Αξιόγραφα - Αθέμιτος Ανταγωνισμός» (ενημερωμένη μέχρι και τον Ν 5019/2023) περιλαμβάνει τις σημαντικότερες ισχύουσες διατάξεις του Εμπορικού Νόμου, του Ν 4919/2022 (Υ.Μ.Σ. και Γ.Ε.ΜΗ, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 5019/2023), του Ν 1733/1987 (ευρεσιτεχνία, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4982/2022), του N 4679/2020 (σήματα, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4982/2022 ), τις διατάξεις για τα βιομηχανικά σχέδια, τις διατάξεις του Ν 2121/1993 για την πνευματική ιδιοκτησία (όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4996/2022), του Ν 4481/2017 (συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως τροποποιήθηκε από τον Ν 4996/2022), καθώς και τις διατάξεις των Ν 5325/1932 και Ν 5960/1933 για τη συναλλαγματική και την επιταγή αντίστοιχα.