Έκπτωση -10%

Φύλλα Εργασίας Μαθηματικά ΣΤ' Δημοτικού (Τεύχος Α')

Κωδικός: 9786185291020
Κατηγορία: Μαθηματικά
Συγγραφέας: iSCOOL
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
9.60€ 8.62€

Το καθημερινό μάθημα και η επανάληψη, απλά και κατανοητά! Βιβλίο φύλλων εργασίας με συμπληρωματικές ασκήσεις, επαναληπτικά τεστ με συνοπτική θεωρία, εύστοχα παραδείγματα και ελκυστικά έγχρωμα γραφικά. Ακολουθεί το καθημερινό σχολικό μάθημα και την επανάληψη. Αποτελεί ένα εξαιρετικό ενισχυτικό βοήθημα για την εξάσκηση, την κατανόηση και την αφομοίωση του σχολικού μαθήματος.

Περιεχόμενα:

Ενότητα 1η : Αριθμοί και πράξεις. Καλημέρα, φίλε μου Αριθμέ - Φυσικοί αριθμοί, Αριθμοί με… συνοδεία - Δεκαδικοί αριθμοί, Οι αριθμοί αλλάζουν εμφάνιση - Μετατροπή δεκαδικών σε κλάσματα και αντίστροφα, Οι αριθμοί αναμετριούνται - Σύγκριση φυσικών ή δεκαδικών αριθμών, Προσθέσεις και αφαιρέσεις - Πρόσθεση και αφαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών, Οι αριθμοί αναπαράγονται - Πολλαπλασιασμό φυσικών και δεκαδικών αριθμών, Δίκαιη μοιρασιά! - Διαίρεση φυσικών και δεκαδικών αριθμών, Μαθαίνω τη γλώσσα των αριθμών-Πράξεις με μεικτές αριθμητικές παραστάσεις, Μιλώ τη γλώσσα των αριθμών - Λύνω σύνθετα προβλήματα των 4 πράξεων, Ένα μηχάνημα που μιλάει μαθηματικά μαζί μου - Η χρήση του υπολογιστή τσέπης, Πρόχειροι λογαριασμοί - Στρογγυλοποίηση φυσικών και δεκαδικών αριθμών, Μπαίνεις μόνο αν χωράς ακριβώς - Διαιρέτες ενός αριθμού - Μ.Κ.Δ. αριθμών, Μάντεψε τον μυστικό κανόνα μου - Κριτήρια διαιρετότητας, Είμαστε και οι πρώτοι! - Πρώτοι και σύνθετοι αριθμοί, Δέντρα με αριθμούς -Παραγοντοποίηση φυσικών αριθμών, Έχουμε πολλά κοινά μεταξύ μας -Πολλαπλάσια ενός αριθμού - Ε.Κ.Π. Πολλοί μαζί είμαστε πιο δυνατοί - Δυνάμεις, Συσκευασία: «Δέκα σε ένα» - Δυνάμεις του 10, Τι πλάσμα είναι αυτό το… κλάσμα; Κλάσματα ομώνυμα και ετερώνυμα, Ποιος θα με βοηθήσει στο μοίρασμα; Το κλάσμα ως ακριβές πηλίκο διαίρεσης, Μπορώ να λέω το ίδιο και μ’ άλλα λόγια! - Ισοδύναμα κλάσματα, Πώς θα μπούμε στη σειρά; - Σύγκριση -διάταξη κλασμάτων, Η σωστή ενέργεια! - Προβλήματα με πρόσθεση και αφαίρεση κλασμάτων, Ό,τι κι αν κάνεις εγώ θα πολλαπλασιάζομαι! -Προβλήματα με πολλαπλασιασμό και διαίρεση κλασμάτων, Δίνω … λογαριασμό - Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 1: Αριθμοί και Πράξεις, Κεφάλαια 1-24

Ενότητα 2η : Εξισώσεις : Η εξερεύνηση του άγνωστου! - Η έννοια της μεταβλητής, Μαθαίνω να ισορροπώ! - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι προσθετέος, Μαθηματικά σε κίνηση - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι μειωτέος ή αφαιρετέος, Ο άγνωστος πολλαπλασιάζεται! - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι παράγοντας γινομένου, Αντανακλάσεις - Εξισώσεις στις οποίες ο άγνωστος είναι διαιρετέος ή διαιρέτης, Όταν ο άγνωστος αποκαλύπτεται - Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 2: Εξισώσεις, Κεφάλαια 25-29

Ενότητα 3η : Λόγοι-Αναλογίες: Σου δίνουμε τον… λόγο μας - Λόγος δυο μεγεθών, Από τον λόγο στην αναλογία… τι γλυκό! - Από τους λόγους στις αναλογίες, Αναλογία; Χιαστί θα βρω το x! - Αναλογίες, Εκφράζομαι… ακριβώς! -Σταθερά και μεταβλητά ποσά, Όταν ανεβαίνω… ανεβαίνεις - Ανάλογα ποσά, Η εύκολη λύση! - Λύνω προβλήματα με ανάλογα ποσά, Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε! - Αντιστρόφως ανάλογα ή αντίστροφα ποσά, Παίρνοντας αποφάσεις! - Λύνω προβλήματα με αντιστρόφως ανάλογα ποσά, Η απλή μέθοδος των τριών - Η απλή μέθοδος των τριών στα ανάλογα ποσά, Είναι απλό όταν ξέρω τις τρείς τιμές! - Η απλή μέθοδος των τριών στα αντιστρόφως ανάλογα ποσά, Συγκρίνω (πο) - σωστά % - Εκτιμώ το ποσοστό, Παίζοντας με τα ποσοστά - Βρίσκω το ποσοστό, Ποσοστά της αλλαγής - Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την τελική τιμή, Από πού έρχομαι; - Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω την αρχική τιμή, Για να μη λέμε πολλά… - Λύνω προβλήματα με ποσοστά: Βρίσκω το ποσοστό στα εκατό, Όταν μιλάμε συμβολικά -Ανακεφαλαίωση για τη θεματική ενότητα 3: Λόγοι-Αναλογίες, Κεφάλαια 30-44