Έκπτωση -10%

Φάκελος Υλικού Στα Αρχαία Ελληνικά Γ΄Λυκείου Α' Τόμος (24 Γράμματα)

Κωδικός: 9786185469115
Κατηγορία: Αρχαία Ελληνικά
Συγγραφέας: Βασιλική Μπάκα
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
18.00€ 16.19€

Το βιβλίο περιλαμβάνει:

  • Ασκήσεις κλειστού τύπου με στόχο την πλήρη εμπέδωση των εισαγωγών του σχολικού βιβλίου Φιλοσοφικός Λόγος.
  • Ενδελεχή εισαγωγή για κάθε θεματική ενότητα, αλλά και για κάθε φιλόσοφο και φιλοσοφικό έργο που περιλαμβάνεται στην εξεταστέα ύλη.
  • Τα αρχαία κείμενα της διδακτέας ύλης μεταφρασμένα σε πίνακες με τρόπο απλό και εύληπτο καθώς και τα βασικά σημεία κάθε ενότητας.
  • Ερμηνευτικά σχόλια στο κείμενο κάθε διδακτικής ενότητας, τα οποία βασίζονται αφενός σε βιβλιογραφική έρευνα και αφετέρου στα περικειμενικά στοιχεία (π.χ. εισαγωγές του διδακτικού βιβλίου Αρχαία Ελληνικά, Φιλοσοφικός Λόγος, εισαγωγές θεματικών ενοτήτων και σύντομα εισαγωγικά σημειώματα από τον Φάκελο Υλικού, κ.ά.) και τις υπόλοιπες πηγές στις οποίες παραπέμπουν οι επίσημες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας (π.χ. ερμηνευτικά κείμενα και κριτήρια αξιολόγησης Κ.Ε.Ε., βιβλίο καθηγητή). Τα ερμηνευτικά σχόλια περιλαμβάνουν, επιπλέον, κάποια αποσπάσματα από κριτικές αναλύσεις, αλλά και συγκριτική αναφορά σε άλλα φιλοσοφικά ή και λογοτεχνικά κείμενα, με στόχο την εμβάθυνση στο νόημα του φιλοσοφικού κειμένου, αλλά και την προετοιμασία για το παράλληλο κείμενο.
  • Γλωσσικά και αισθητικά σχόλια σε κάθε ενότητα. Στην πλειονότητά τους είναι ενσωματωμένα στα ερμηνευτικά σχόλια, ώστε να αναδεικνύεται η λειτουργία των κειμενικών δεικτών.
  • Απαντήσεις στις ερωτήσεις του Φακέλου Υλικού καθώς και απαντήσεις στις ερωτήσεις των παράλληλων κειμένων.
  • Τα λεξιλογικά σχόλια δίνονται με τη μορφή λεξιλογικών ασκήσεων, ώστε να διευκολυνθεί η εμπέδωσή τους από τους μαθητές.
  • Κριτήρια αξιολόγησης με απαντήσεις για κάθε διδακτική ενότητα, στα πρότυπα των πανελληνίων εξετάσεων.

Στο τέλος κάθε θεματικής ενότητας περιλαμβάνονται σύντομα τεστ σε όλες τις διδακτικές ενότητες με τις απαντήσεις τους. Τα τεστ αυτά συμβάλλουν σε έναν σύντομο και ευχερή έλεγχο γνώσεων, αλλά και στην επισήμανση και σύντομη επανάληψη των πιο βασικών σημείων.

Σχετικά Προϊόντα