Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου - Θεωρία Και Διδακτικές Προτάσεις (Ελληνοεκδοτική)

Κωδικός: 9789605635923
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
26.70€ 24.03€

Το νέο εκπαιδευτικό βιβλίο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Γ΄ Λυκείου – Θεωρία και Διδακτικές Προτάσεις για την Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση διδασκαλίας στοχευμένη στον νέο τρόπο αξιολόγησης και στο υλικό της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Ι.Ε.Π.).

Οργανώνεται σε δύο (2) άξονες:
1. Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία: Η Θεωρία [παραδείγματα, εφαρμογές και ασκήσεις που αντλούνται από κείμενα της Τράπεζας Θεμάτων], διαρθρωμένη στα τέσσερα (4) θέματα του Διαγωνίσματος της Ενιαίας Εξέτασης:
• Το Πρώτο Θέμα: Περίληψη τμηματική ή εστιασμένη
• Το Δεύτερο Θέμα: Α. Το πλαίσιο των κειμένων [Το συγκείμενο] – Β. Οι ιδέες των κειμένων – Γ. Η ρητορική των κειμένων – Δ. Η γλώσσα των κειμένων – Ε. Η οργάνωση των κειμένων – ΣΤ. Η σύγκριση των κειμένων – Παράρτημα 1: Τα κείμενα [Κειμενικά είδη – Κειμενικά γένη]
• Το Τρίτο Θέμα: Ερμηνευτικό σχόλιο – Παράρτημα 2: Η θεωρία της λογοτεχνίας
• Το Τέταρτο Θέμα: Παραγωγή λόγου

2. Τριάντα πέντε (35) Διδακτικές Προτάσεις. Καθεμία Διδακτική Πρόταση οργανώνεται με βάση τα Κείμενα της Τράπεζας Θεμάτων και περιλαμβάνει:
Α. Προτεινόμενη θεωρία – Σημεία εστίασης
Β. Κριτήριο Αξιολόγησης [35 συνολικά]
Γ. Ασκήσεις / Εφαρμογές στην προτεινόμενη θεωρία [300 συνολικά]