Νέα Ελληνικά Γ΄ Λυκείου - Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας Και Λογοτεχνίας [Έκδοση 2020-2021] (Ελληνοεκδοτική)

Κωδικός: 9789605633356
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
23.35€ 18.68€

Το ΝΕΟ εκπαιδευτικό βιβλίο ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ για την Γ΄ Λυκείου – Ενιαία Εξέταση Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας οργανώνεται σε δύο (2) μέρη.

Το Πρώτο Μέρος περιλαμβάνει:
Θέμα Πρώτο – Το περιληπτικό κείμενο στην Ενιαία Εξέταση
•  Τεχνικές πύκνωσης
•  Τα είδη των περιληπτικών κειμένων
•  Ζητήματα περίληψης: Μετα-διατυπώσεις και επικοινωνιακό πλαίσιο
•  Η αξιολόγηση της περίληψης

Θέμα Δεύτερο
Α.  Κατανόηση πληροφοριών κειμένου
•  Ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου

Β.  Προθετικότητα
•  Κειμενικά είδη και κοινωνικές λειτουργίες
•  Επικοινωνιακή περίσταση και συγκείμενο
•  Οργάνωση κειμένου: Συνοχή και Συνεκτικότητα
•  Παράγραφος: Μέθοδοι ανάπτυξης και λειτουργία τους
•  Τρόποι και μέσα πειθούς: Η ρητορική του κειμένου
•  Η γλώσσα του κειμένου: Λεξιλόγιο – Γλωσσικές ποικιλίες – Λειτουργίες της γλώσσας –
    Στίξη – Σύνταξη – Ρηματικά πρόσωπα – Τροπικότητα – Προτάσεις

Γ.  Μετασχηματισμοί ως προς:
•  το ύφος, την επικοινωνιακή περίσταση, την πρόθεση του πομπού, το επικοινωνιακό αποτέλεσμα

Δ.  Σύγκριση κειμένων ως προς:
•  το περιεχόμενο, τη γλώσσα, τον «τρόπο» του κειμένου

Ε. Κειμενικοί τύποι
•  Προσχεδιασμένος λόγος
•  Επιστολή
•  Δημοσιογραφικά κείμενα
•  Βιογραφικά είδη
•  Δοκίμιο
•  Πολυτροπικά κείμενα

Θέμα Τρίτο – Το ερμηνευτικό σχόλιο
•  Κειμενικοί δείκτες
•  Από τον ερμηνευτικό διάλογο στο ερμηνευτικό σχόλιο
•  Εφαρμογές
•  Η αξιολόγηση του ερμηνευτικού σχολίου

Θέμα Τέταρτο – Παραγωγή λόγου
•  Τύποι θεμάτων στην Ενιαία Εξέταση: Δημιουργική αξιοποίηση πληροφοριών κειμένων αναφοράς –
    Συμφωνία ή διαφωνία / Προσωπική τοποθέτηση – Σχολιασμός/αξιολόγηση άποψης – Ανάπτυξη ενός υπο-θέματος –
    Επέκταση προβληματισμού
•  Προεργασία: Βήματα σύνθεσης του κειμένου
•  Η αξιολόγηση της παραγωγής λόγου

Το Δεύτερο Μέρος περιλαμβάνει:
•  33 Διδακτικές Ενότητες
•  50 Κριτήρια Αξιολόγησης σύμφωνα με τον νέο τρόπο αξιολόγησης