Εισαγωγή Στα Πρότυπα Γυμνάσια - Μαθηματικά (Ελληνοεκδοτική)

Κωδικός: 9789605635954
Κατηγορία: Μαθηματικά
Διαθεσιμότητα: Άμεσα Διαθέσιμο
20.00€ 18.00€

Το εκπαιδευτικό βιβλίο Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια – Μαθηματικά απευθύνεται στους μαθητές και τις μαθήτριες που συμμετέχουν στη Δοκιμασία Δεξιοτήτων για την Εισαγωγή στα Πρότυπα Γυμνάσια και προετοιμάζονται στο μάθημα των Μαθηματικών.
Οργανώνεται σε τρία μέρη:
• Το Α΄ μέρος περιλαμβάνει 1.000 ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής ταξινομημένες σε δέκα (10) θεματικές ενότητες, σύμφωνα με τη θεματολογία των εξετά­σεων στα Πρότυπα Γυμνάσια.
Καθεμία από τις ενότητες εμπεριέχει:
- Κύρια σημεία θεωρίας έτσι, ώστε ο μαθητής να έχει κατά νου το «Τι πρέπει να θυμάται»
- 100 ερωτήσεις αξιολόγησης (Ασκήσεις και Προβλήματα όμοια με αυτά των εξετάσεων).

• Το Β΄ μέρος περιλαμβάνει 12 τεστ προσομοίωσης. Από αυτά:
- Τα 10 είναι δομημένα σύμφωνα με τις εξετάσεις
- Τα 2 έχουν θέματα από τις εξετάσεις των τελευταίων χρόνων έτσι, ώστε να εξοικειωθούν οι μαθητές σε πραγματικό περιβάλλον εξετάσεων.

• Το Γ΄ μέρος παρουσιάζει τις απαντήσεις – λύσεις όλων των ερωτήσεων αξιολόγησης αναλυτικά και αιτιολογημένα έτσι, ώστε οι μαθητές να βελτιώνουν στα­διακά τον τρόπο σκέψης τους.