Έκπτωση -5%

Διοικητική Δικονομία (Τσέπης)

Κωδικός: 9789606229886
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
15.00€ 14.25€

Η 14η έκδοση του έργου «Διοικητική Δικονομία» είναι ενημερωμένη έως και τον Ν 4635/2019 (ΦΕΚ Α΄ 167/30.10.2019) και τις διορθώσεις σφαλμάτων (ΦΕΚ Α΄171/4.11.2019). Οι διατάξεις του εν λόγω νόμου επέφεραν σημαντικές τροποποιήσεις σχετικά με την ηλεκτρονική κατάθεση και επίδοση των δικογράφων και λοιπών εγγράφων και αξιοποίησαν τις σύγχρονες τεχνολογίες στην διοικητική δικαιοσύνη, εισάγοντας μεταξύ άλλων την ψηφιακή δικογραφία, τον ψηφιακό διοικητικό φάκελο και την τηλεσυνεδρίαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Διοικητικά Δικαστήρια.

Ειδικότερα, πέραν του νόμου αυτού, το έργο έχει ενημερωθεί με τους Ν 4583/2018 και Ν 4512/2018 οι οποίοι τροποποίησαν τον ΚΕΔΕ, τον Ν 4509/2017, ο οποίος επέφερε αλλαγές στο ΠΔ 18/1989 και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τον Ν 4491/2017 που μετέβαλε επίσης τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, τους Ν 4484/2017 και Ν 4472/2017, οι οποίοι τροποποίησαν και οι δύο τον ΚΕΔΕ, τον Ν 4465/2017, ο οποίος επέφερε αλλαγές στο ΠΔ 18/1989 και στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και τέλος τον Ν 4607/2019 ο οποίος τροποποίησε τον ΚΕΔΕ. Μνεία γίνεται σε σημειώσεις στον ΚΕΔΕ και σε τροποποιήσεις που επέφερε ο Ν 4514/2018 αφενός στον τρόπο υπολογισμού των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής και αφετέρου στη σειρά απόσβεσης συγκεκριμένης οφειλής.