Έκπτωση - 5%

Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών 2015

Κωδικός: 9789605683139
Κατηγορία: Νομικά Βιβλία
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
11.00€ 10.45€

Η ανά χείρας νεότερη έκδοση της Βασικής Εμπορικής Νομοθεσίας υπαγορεύτηκε από την ανάγκη να ενσωματωθούν οι σημαντικές αλλαγές που επήλθαν δυνάμει των Ν. 4111/2013, 4155/2013, 4156/2013, 4194/2013, 4233/2014, 4250/2014, 4262/2014, 4281/2014, 4308/2014, 4316/2014 και 4324/2015 και ειδικότερα

α) στο δίκαιο της ανώνυμης εταιρίας με τους Ν. 4155/2013 και 4156/2013, του Ν. 4308/2014 («Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συ­ναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις») που κατήργησε την πλειονότητα των άρθρων 90 επ. κ.ν. 2190/1920 αλλά και του Ν. 4324/2015,

β) στο δίκαιο της εταιρίας περιορισμένης ευθύνης με τους Ν. 4111/2013, 4156/2013, 4281/2014, 4250/2014, 4308/2014, 4316/2014,

γ) στο δίκαιο της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρίας με τους 
Ν. 4155/2013 και 4308/2014,

δ) στο δίκαιο του γενικού εμπορικού μητρώου με τους Ν. 4155/2013, 4233/2014, 4250/2014 και 4281/2014, και

ε) στη διαδικασία ίδρυσης προσωπικών και κεφαλαιουχικών εταιριών (υπηρεσίες μιας στάσης) με τους Ν. 4155/2013 και 4262/2014.

Σχετικά Προϊόντα