Έκπτωση -15%

Ανάπτυξη Εφαρμογών Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον Γ΄ Λυκείου

Κωδικός: 9786185302382
Κατηγορία: Πληροφορική
Συγγραφέας: Γιώργος Δρες
Διαθεσιμότητα: 1-3 εργάσιμες ημέρες
22.00€ 18.70€
Η διαμόρφωση και ο καταμερισμός μονάδων σε κάθε διαγώνισμα έχει γίνει με γνώμονα τα θέματα Γενικού Λυκείου των πανελληνίων εξετάσεων και η ύλη που καλύπτεται είναι η εξεταστέα ύλη όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας και θρησκευμάτων για την σχολική χρονιά 2017 – 2018. Στα διαγωνίσματα αυτά έχει γίνει προσπάθεια να καλυφθεί με ερωτήσεις ανάπτυξης το σύνολοτης θεωρίας που παρουσιάζεται στο σχολικό βιβλίο. Παραθέτοντας αναλυτικά και λεπτομερώς τις απαντήσεις στο δεύτερο μέρος του βιβλίου ικανοποιούνταιστο έπακρο οι ανάγκες μελέτης κάθε μαθητή. Επιπλέον, με την επαναφορά εξέτασης τμημάτων θεωρίας με διάφορους τρόπους, όπως ερωτήσεις σωστού – λάθος, αντιστοίχισης, συμπλήρωσης κενών καθώς και πολλαπλής επιλογής επιδιώκεται η εμπέδωση της γνώσης και ο έλεγχος του βαθμού αφομοίωσής της. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα συμπληρώνονται με γυμνάσματα πρακτικού χαρακτήρα όπως πίνακες εκσφαλμάτωσης, μετατροπές μεταξύ δομών επιλογής, δομών επανάληψης ή και υποπρογραμμάτων και γενικότερα με οποιαδήποτε μορφή άσκησης είτε έχει παρουσιαστεί στις πανελλήνιες εξετάσεις είτε η φροντιστηριακή εμπειρία προκρίνει για πιθανή εξέταση στο μέλλον. Τέλος, το τρίτο και το τέταρτο θέμα κάθε διαγωνίσματος είναι ασκήσεις που απαιτούν την συγγραφή αλγόριθμου ή προγράμματος. Τα θέματα είναι πρωτότυπα, ορισμένες φορές διασκεδαστικά αλλά πάντα διατυπωμένα με σαφήνεια και προσοχή. Ο επιμερισμός των μονάδων καθώς και η κλιμάκωση της δυσκολίας βοηθάει την χάραξη στρατηγικής μελέτης και θωράκισης της γνώσης ενόψει των εξετάσεων. Η πορεία των διαγωνισμάτων ακολουθεί τη διδασκαλία της ύλης άρα το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εξαιρετικό εργαλείο ελέγχου προόδου μέσα στη χρονιά, μία πλούσια τράπεζα θεμάτων ή ακόμα και ένα εγχειρίδιο αποκλειστικής διδασκαλίας κατά τη διάρκεια των επαναλήψεων.

Σχετικά Προϊόντα