ΕΚΠΤΩΣΗ -25%

4500 Ασκήσεις Έκφρασης Έκθεσης (Σετ 3 Βιβλίων)

Κωδικός: 9789606900792
Κατηγορία: Έκφραση - Έκθεση
Συγγραφέας: Ιωάννης Ευγενικός
Διαθεσιμότητα: 1 έως 3 ημέρες
23.32€ 17.49€
Το νέο πακέτο βιβλίων αποτελείται από τρία βιβλία που καλύπτουν όλα τα πιθανά
ζητούμενα του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.
  
Το πρώτο βιβλίο περιλαμβάνει ασκήσεις της νεοελληνικής γλώσσας και
συγκεκριμένα γλωσσικές ασκήσεις (λεξιλογικές και θεωρίας), οι οποίες αντιστοιχούν
στις έννοιες του μαθήματος της Έκφρασης- Έκθεσης Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου . Σε 32
θεματικές ενότητες περιέχονται ασκήσεις όλων των τύπων, στις οποίες τόσο το
λεξιλόγιο και οι παράγραφοι όσο και τα αποσπάσματα των κειμένων σχετίζονται
άμεσα με τη θεματική ενότητα που διδάσκεται και μελετά κάθε φορά ο μαθητής
κατά τη διάρκεια φοίτησής του στο Λύκειο. Παράλληλα, στο πρώτο τεύχος υπάρχει
και η θεωρία της έκθεσης-έκφρασης με τη μορφή ενδεικτικών ερωτήσεων και
απαντήσεων.
 
Το δεύτερο βιβλίο, σε αντιστοιχία με πρώτο, περιλαμβάνει λογοτεχνικά κείμενα
(πεζά και ποιήματα) απολύτως συναφή ως προς το θέμα τους με τις έννοιες της
Έκφρασης- Έκθεσης Α’, Β’ και Γ’ Λυκείου. Οι 32 θεματικές ενότητες που καλύπτονται
και σε αυτό το βιβλίο ακολουθούν τη νέα διδακτική προσέγγιση και το νέο τρόπο
αξιολόγησης των μαθητών στις πανελλαδικές εξετάσεις που απαιτεί θεματική
συνάφεια των μη λογοτεχνικών με τα λογοτεχνικά κείμενα. Στην αρχή του δεύτερου
τεύχους υπάρχει μια συνοπτική αλλά περιεκτική θεωρία της αφήγησης , των
σχημάτων λόγου καθώς και θεωρία της ποίησης. Τα κείμενα συνοδεύονται από
ασκήσεις που εξετάζουν την θεωρία της αφηγηματολογίας και της ποίησης, όπως
υπάρχουν και ερωτήσεις κατανόησης, ανάπτυξης, σωστού-λάθους, δημιουργικής
γραφής, σκιαγράφησης και σύγκρισης χαρακτήρων.
 
Το τρίτο βιβλίο περιλαμβάνει τις απαντήσεις σε έντυπη μορφή για μεγαλύτερη
διευκόλυνση του αναγνώστη.

Το βιβλίο περιλαμβάνει 4500 ασκήσεις, λεξιλογίου και θεωρίας, για τις έννοιες της A', Β' και Γ' λυκείου σε 32 θεματικές ενότητες, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους και στη γνωστική τους εμβάθυνση στην κάθε φορά εξεταζόμενη έννοια.
Το περιεχόμενο όλων των ασκήσεων εναρμονίζεται πλήρως με το λεξιλόγιο που περιλαμβάνει η εκάστοτε έννοια.
Περιλαμβάνονται ασκήσεις:
- συνωνύμων-αντωνύμων
- αντιστοίχισης
- εύρεσης των συνθετικών μερών των λέξεων και δημιουργίας περιόδων
- εύρεσης της δομής και της ανάπτυξης της παραγράφου
- εντοπισμού της συλλογιστικής πορείας, των τρόπων και των μέσων πειθούς
- μετατροπής ενεργητικής και παθητικής φωνής
- διάκρισης των αναφορικών προτάσεων
- εντοπισμού της αναφορικής ή ποιητικής λειτουργίας της γλώσσας
- πολλαπλής επιλογής, αντικατάστασης
- σωστού - λάθους
Παράλληλα, για κάθε έννοια υπάρχουν ασκήσεις σύνθετων, παράγωγων και ομόρριζων με αυτήν λέξεων, συμπλήρωσης κενού και δημιουργίας παραγράφου σχετικής με την κάθε έννοια με συγκεκριμένες λέξεις που παρατίθενται.
Ακόμη, υπάρχουν ασκήσεις αιτιολόγησης του ύφους, της γλώσσας, της έγκλισης και των ρηματικών προσώπων του κειμένου, για την ένταξη του κειμένου ή του δοκιμίου στο κειμενικό είδος όπου ανήκει, συνοχής, συνεκτικότητας, αλληλουχίας και νοηματικής σχέσης των παραγράφων.
Επίσης, περιλαμβάνονται ασκήσεις για τη δικαιολόγηση των σημείων στίξεως, της σημασίας των διαρθρωτικών λέξεων, του μικροπερίοδου-μακροπερίοδου λόγου, του ασύνδετου και πολυσύνδετου σχήματος καθώς και του ευθέος λόγου.
Τέλος, προστέθηκε και η θεωρία της έκθεσης-έκφρασης με τη μορφή ενδεικτικών ερωτήσεων-απαντήσεων. 

Σχετικά Προϊόντα